MAS Radbuza > Místní akční skupina > SCLLD 2021+

SCLLD 2021+

Příprava SCLLD 21+ na MAS Radbuza

Přípravný proces na nové programové období 2021 – 2027 MAS Radbuza započal již v dubnu 2020, kdy jsme začali oslovovat stávající obce v zájmovém území MAS s otázkou, zda mají zájem o setrvání v našem území i pro další programové období. Jelikož pro každé programové období je možné aktualizovat zájmové území MAS, nabízela se možnost oslovit další obce, které v současné době nejsou pod záštitou žádné z MAS, a rozšířit tak zájmové území MAS Radbuza. V souvislosti s možností rozšíření zájmového území byly osloveny následující obce: Druztová, Zruč – Senec, Třemošná, Ledce, Příšov, Horní Bříza, Žilov, Trnová, Tatina, Nadryby, Dolany a Kaznějov. Se zástupci těchto obcí se následně dne 25. 6. 2020 uskutečnilo setkání, kde jim byly představeny výhody zařazení obce do zájmového území MAS. Prezentaci ze setkání naleznete ZDE.

Standardizace

(příprava žádosti o kontrolu dodržování standardů MAS)

Celý proces přípravy na programové období 2021-2027 je započat přípravou a následným podáním žádosti o kontrolu dodržování standardů MAS. Standardy MAS představují soubor požadavků na institucionální  a funkční nastavení místních akčních skupin definovaných Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin. Standardy MAS blíže stanovují podmínky, které musí MAS splnit, aby mohla žádat o podporu implementace strategie CLLD (dále také „SCLLD“) a podporu administrativních kapacit MAS z evropských fondů. MAS musí dodržovat tyto podmínky standardizace po celou dobu realizace SCLLD. Cílem této standardizace je zajistit, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči řídícím orgánům, platební agentuře, žadatelům i široké veřejnosti v území působnosti MAS byly maximálně transparentní a nediskriminační.

Implementace strategie CLLD