MAS Radbuza > Dotace MAS > Výzvy SCLLD > Integrovaný regionální operační program (IROP) > IROP 1.4 Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy > 9. výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnost dopravy

9. výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnost dopravy

UZAVŘENÁ

(vyhlášena v termínu 8.10. 2018 – 14.12.2018)

Text výzvy

Příloha č. 1 – Kritéria hodnocení projektů

Kontrolní list FN/P – 9. výzva (schválený ke dni 14.12.2018)

Kontrolní list k věcnému hodnocení – Cyklodoprava (schválený ke dni 14.12.2018)

Kontrolní list k věcnému hodnocení – Bezpečnost dopravy (schválený ke dni 14.12.2018)

Pozvánka seminář

Obecné dokumenty a informace k výzvám

Prezentace ze semináře pro žadatele

Seznam přijatých projektů do 9. výzvy

Projekty doporučené MAS k financování