MAS Radbuza > Akce MAS

Akce MAS

MAS Radbuza každoročně pořádá několik kulturních a společenských akcí, při kterých se snaží prezentovat činnosti lokálních subjektů v území a přinášet místním občanům zajímavý kulturní program. Akce jsou mnohdy finančně podpořeny z nejrůznějších dotačních zdrojů (unijních, národních, krajských či obecních) a velmi často se na organizaci a spolupořadatelství podílí místní neziskové organizace a obce. Více informací o jednotlivých akcích naleznete v jednotlivých podpoložkách menu.