MAS Radbuza > Akce MAS

Akce MAS

MAS Radbuza každoročně pořádá několik kulturních a společenských akcí, při kterých se snaží prezentovat činnosti lokálních subjektů v území a přinášet místním občanům zajímavý kulturní program. Akce jsou mnohdy finančně podpořeny z nejrůznějších dotačních zdrojů (unijních, národních, krajských či obecních) a velmi často se na organizaci a spolupořadatelství podílí místní neziskové organizace a obce. Od roku 2019 pořádá ve svém území workcamp.

Více informací o jednotlivých akcích naleznete v Kulturním přehledu a na našem facebooku.

SLAVNOSTI SLUNOVRATU

Slavnosti slunovratu je největší kulturní akce, kterou naše Místní akční skupina pořádá. Koná se tradičně v prostorách Kláštera Chotěšov. Akce je koncipována jako prezentace lokálních producentů a jarmarečníků. Vždy je dbáno na kvalitní hudební doprovod, který je každý rok jinak zaměřen. Proběhly tudíž ročníky zaměřené na tvořivou sílu žen, rockově laděný program či program laděný do folku. Samozřejmostí je vždy celodenní občerstvení a bohatý doprovodný program, jako např. divadlo a dílničky pro děti, prohlídky konventu kláštera a historického podzemí či přednášky na různá témata.

BAROKO NA BYLINKOVÉM PANSTVÍ ROCHLOV

Akce je koncipována jako minigastrofestival, kde se prezentují lokální gastro subjekty, které připraví menu ve stylu „ochutnej zámek a podzámčí“. Vždy je tudíž možné ochutnat jak speciality zámecké kuchyně, jako zvěřinu, paštiky, cukrovinky apod., tak rovněž jídla v baroku běžná spíše pro chudší vrstvy obyvatelstva. Připraveny jsou rovněž ochutnávky vín a kávy. Atmosféru doplňuje hudební vystoupení v kapli zámku, k dispozici je vždy několik tematických přednášek, např. o barokních parcích či o bylinkářství. Připraveny jsou oživené prohlídky zámku, tvorba barokních účesů, či věštění z karet. Po setmění, na samotném konci akce, je pro návštěvníky připraven barokní ohňostroj.

ZUŠKOVÁNÍ

V rámci realizace projektu Místních akčních plánů ve vzdělávání pro Nýřansko a Stodsko jsme se rozhodli uspořádat festival Základních uměleckých škol, o jehož spolupořádání se bude střídat všech pět ZUŠek z našeho území. Jsou to umělecké školy z Dobřan, Stoda, Holýšova, Nýřan a Třemošné. Smyslem festivalu je vzájemná spolupráce základních uměleckých škol, protože jeho součástí jsou vždy workshopy (folklorních souborů, výtvarných oborů a pěveckých sborů), které jsou zaměřeny na vytvoření skupinového díla – výtvarníci vytvoří velkoformátový obraz, folkloristé a zpěváci nacvičí společnou píseň. Více informací naleznete na facebooku MAP.

WORKCAMP 

Od roku 2019 pořádá MAS Radbuza workcamp. Jedná se o přibližně desetidenní akci, při které dobrovolníci z celého světa přijedou pomáhat do našeho území. Nejčastěji pomáhají s drobnými  údržbovými a úklidovými pracemi například v sadech a intravilánu obce, ale dost často i s jednoduchými stavebními pracemi na kulturních památkách. Sledujte náš facebook pro aktuální informace.