MAS Radbuza > Projekty MAP > MAP Stod (2016-2018) > Řídicí výbor

Řídicí výbor

Všechna jednání Řídíciho výboru jsou otevřená, pravidelně jsou zváni i zástupci škol, školských zařízení a dalších subjektů podílejících se na tvorbě MAP. V případě Vašeho zájmu účasti na setkání je třeba pouze se předem zaregistrovat na e-mail: adamcova@mas-radbuza.cz či na telefonním čísle  720 021 961. 

 

Řídící výbor SO ORP Stod  – seznam členů:

Mgr. Martina Macánová – předseda  –   ZŠ a MŠ Stod
Ing. Andrea Kubernátová  – Mikroregion Radbuza/MAS Radbuza
Ing. Petr Mašinda – Plzeňský kraj/KAP
Romana Roučková – OÚ Hradec u Stoda
Mgr. Alena Ježková – ZŠ Holýšov
Ing. Roman Kuběna – DDM Stod
Mgr. Norbert Štěřík – ZUŠ Holýšov
Mgr. Jiřina Koppová – ITI
Jaroslava Umnerová – rodiče
Iva Hořanová – Mateřské školy