MAS Radbuza > Projekty MAP > MAP III SO ORP Nýřany > Co se děje

Co se děje

Připravované aktivity:

3. 3. 2023 – Pracovní skupina Financování

17. 3. 2023 – Pracovní skupina Rovné příležitosti

 

Setkání Pracovní skupiny Rovné příležitosti

V pátek 10. 2. 2023 proběhlo v Obecním domě v Líních jednání Pracovní skupiny Rovné příležitosti MAP SO ORP Nýřany. Po projednání vize MAP SO ORP Nýřany proběhla diskuze o aktivitách do Akčního plánu MAP SO ORP Nýřany 2024 a 2025. Projekt Asistence v praxi představila PhDr. Andrea Štětková.

 

3. 11. 2022 – Pracovní skupina Matematická gramotnost

4. 11. 2022 – Pracovní skupina Rovné příležitosti

11. 11. 2022 – Pracovní skupina Čtenářská gramotnost

25. 11. 2022 – Pracovní skupina Matematická gramotnost

30. 11. 2022 – Pracovní skupina financování

 

Setkání Pracovní skupiny Matematické gramotnosti

17. 10. 2022 proběhlo v Obecním domě v Líních setkání Pracovních skupin Matematická gramotnost pro MAP SO ORP Nýřany. Setkání vedl metodik projektu Mgr. Tomáš Svoboda, seznámil účastníky s projektem MAP III SO ORP Nýřany. V návrhu možných aktivit do akčního plánu účastníci diskutovali o možnostech využití termokamer ve výuce.

 

Setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost

V úterý 4. 10. proběhlo v Základní škole škole v Dobřanech setkání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost pro MAP SO ORP Nýřany. Během setkání se živě diskutovalo                   o projektu Čtení – nejlepší učení a jeho využití ve výuce na základních školách. Setkání provázela tvůrčí atmosféra. Zástupci škol se shodli, že by rádi pokračovali v tomto projektu    i v příštích letech. Odbornou část vedla Mgr. Naděžda Vlasáková.

 

17. jednání Řídícího výboru

Dne 24. srpna 2022 proběhl Řídící výbor MAP SO ORP Nýřany. Tentokráte jsme se sešli v krásných prostorách v Klášteře                  v Chotěšově. Součástí setkání byla i možnost komentované prohlídky kláštera.

 

Evaluační skupina

První akcí projektu MAP III SO ORP Nýřany bylo setkání Evaluační skupiny. Setkání skupiny se uskutečnilo v Mateřské škole v Holýšově 10. 6. 2022 a účastnily se ho ředitelky a vedoucí učitelky mateřských škol z obou území. Setkání se zúčastnily i zástupkyně odboru školství ORP Nýřany a místostarostka Města Holýšova. Děkujeme paní ředitelce MŠ Holýšov Daniele Levákové za krásné přijetí a perfektní organizaci.