MAS Radbuza > O nás > Ukončené projekty > Venkov Plzni – „Industrial“

Venkov Plzni – „Industrial“

Projekt „Venkov Plzni – Odhalujeme industriální stopy Plzeňska“ navazuje na iniciativu krajského města Plzně, které se spolu s belgickým městem Mons v roce 2015 stane Evropským hlavním městem kultury (EHMK) a rozvíjí tuto myšlenku v okolí Plzně. Město Plzeň a celý region chápe titul EHMK jako příležitost jak dlouhodobě a systematicky podpořit rozvoj kulturního dění v celé oblasti. Ačkoliv rok 2015 by měl být v tomto smyslu přelomovým, na přípravě a vytváření vazeb je třeba pracovat již nyní. Místní akční skupiny, které působí v celém Plzeňském kraji, jsou pro zapojení regionu do této významné aktivity vhodným partnerem.
Projekt dále využívá zkušenosti z první plošné spolupráce všech MAS v kraji na realizaci projektu spolupráce „Skrytá bohatství aneb venkov Plzni“, na kterém se podílelo 7 z 11 MAS působících v kraji a 4 zbývající aktivně spolupracovaly jako partneři bez finančního plnění.
Cílem projektu je proto rozvíjet další tematickou oblast, v rámci které se mohou venkovské oblasti Plzeňského kraje zapojit do programové nabídky EHMK Plzeň 2015 a nabídnout několik nosných aktivit a využít synergie při společné propagaci a marketingu.
Celkové výdaje projektu jsou cca 2,05 milionu korun, výdaje, ze kterých je stanovena dotace cca 1,97 milionu korun a dotace samotná ve výši 90% je více než 1,77 milionu korun.
Výstupy projektu:
mapování a prezentace industriálního dědictví a tech. památek
258 000 Kč
společné akce – VENKOVSKÉ miniEXPO apod.
230 000 Kč
lokální kulturní akce v industriálním prostředí
986 500 Kč
lokální podpůrné aktivity
30 000 Kč
společné vzdělávací akce
26 000 Kč