MAS Radbuza > Místní akční skupina > SCLLD 2014+ > Příprava SCLLD 2014+

Příprava SCLLD 2014+

Aktualizace 1.2.2016:

SCLLD ve verzi po zapracování připomínek vznesených v připomínkovacím řízení je k dispozici ke stažení ZDE. Jedná se o podkladový materiál pro jednání VH dne 11.2.2016.

Vypořádání připomínek je ke stažení ZDE.

—————————————————————–

MAS Radbuza připravuje pro nové programové období svoji Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na programové období 2014 – 2020 (2016 – 2023).

Po všech předešlých formách projednávání a přípravných pracích, zveřejňuje MAS ke dni 11. ledna 2016 verzi SCLLD k připomínkování členy, zástupci obcí v zájmovém území i širokou veřejností z území MAS.

SCLLD je ke stažení ZDE

Připomínky je možné vznášet na formuláři, který je ke stažení ZDE. Formulář s připomínkami je třeba zaslat na email info@mas-radbuza.cz a je třeba dodržet předepsanou strukturu formuláře (vyplňuje se část „Připomínky“). Připomínky se přijímají do 25. ledna 2016 včetně. Následně dojde k jejich vypořádání, které bude zveřejněno na této stránce.

Konečná verze SCLLD bude projednávána na jednání Valné hromady dne 11. února 2016, po jejím schválení bude podána žádost o podporu realizace SCLLD příslušnému ministerstvu.