MAS Radbuza > IROP 2 – Kultura

IROP 2 – Kultura

Vazba na výzvu řídícího orgánu IROP:

Výzva MAS Radbuza:

Podporované aktivity:

  • Revitalizace kulturních památek
  • Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven

Typy projektů:

Revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace mobiliárních fondů.

Doprovodná část projektu: parkoviště u památek, zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.rekonstrukce knihoven, včetně nové výstavby

Rekonstrukce knihoven, včetně nové výstavby, návštěvnické a technické zázemí, zařízení pro digitalizaci a aplikační software, technické vybavení knihoven.