MAS Radbuza > IROP 1 – Doprava

IROP 1 – Doprava

Vazba na výzvu řídícího orgánu IROP:

Výzva MAS Radbuza:

Podporované aktivity:

  • Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
  • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Další ukončené výzvy:

 

Typy projektů:

Výstavba, modernizace a rekonstrukce a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy;

Zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách;

Výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující se na stávající komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury;

Realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.