MAS Radbuza >

Název projektu: Pořízení pásové pily

Registrační číslo: 21/006/19210/232/084/002502

Místo realizace: Bítov u Přehýšova

Dotace: 218 250 Kč