MAS Radbuza >

Název projektu: Optimalizace a modernizace učeben pro výuku pracovních činností a základy vaření

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012968

Místo realizace: Tlučná

Dotace: 2 212 923,95 Kč