MAS Radbuza >

Název projektu: Obnova zázemí a zahrady bývalého správního úřadu chotěšovského kláštera

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0010554

Místo realizace: Chotěšov

Dotace: 4 399 347,30 Kč