MAS Radbuza >

Název projektu: Vejprnice, Tlučná – smíšená CS Tlučná – propojení v údolí Vejprnického potoka

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012966

Místo realizace: Vejprnice

Dotace: 13 744 995,2 Kč