MAS Radbuza >

Název projektu: Investice do efektivizace krmného procesu u dojnic a jalovic

Registrační číslo: 18/003/19210/232/084/002976

Místo realizace: Líně

Dotace: 1 172 478 Kč