MAS Radbuza > O nás > Ukončené projekty > Provoz SCLLD MAS Radbuza – I.

Provoz SCLLD MAS Radbuza – I.

Termín realizace projektu: 1.9.2015 – 31.12.2018

Celý název projektu: Provozní a animační činnosti při realizaci SCLLD MAS Radbuza, z.s. I.

V  souvislosti s přípravou a realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Radbuza pro programové období 2014 – 2020 realizuje MAS Radbuza projekt s názvem „Provozní a animační činnosti při realizace SCLLD MAS Radbuza, z.s.“. Podporovány jsou aktivity spojené s realizací strategie CLLD, např. s přípravou a vyhlašováním výzev, příjmem žádostí, hodnocením a výběr projektů, monitorování a evaluací strategie CLLD. Podporovány jsou přípravné podpůrné činnosti MAS, provozní činnosti MAS a animace MAS. Hlavní cílovou skupinou jsou osoby,  podílející se na plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001997