MAS Radbuza > IROP 4 – Vzdělávání

IROP 4 – Vzdělávání

Vazba na výzvu řídícího orgánu IROP:

Výzva MAS Radbuza:

Podporované aktivity:

 • Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
 • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

Další ukončené výzvy:

 

Typy projektů:

navýšení kapacit v mateřské škole (dále i „MŠ“) v území působnosti MAS;

zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí;

navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny;

vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi:

 • vnitřní konektivita škol
 • školní družiny a školní kluby
 • učebny neúplných škol
 • doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí
  • pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny)
  • pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety)
  • vnitřního i venkovního pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit