MAS Radbuza > SCLLD > Výzvy SCLLD > Program rozvoje venkova (PRV) > PRV 3.12 Podpora obnovy a rozvoje obcí

PRV 3.12 Podpora obnovy a rozvoje obcí


 

 

 

 

 

 

 

Popis opatření:

Opatření je zaměřeno na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech.

Podporované aktivity:

Podpora v tomto opatření je zaměřena na následující aktivity:

 • Veřejná prostranství v obcích
 • Mateřské a základní školy
 • Vybrané kulturní památky
 • Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Dotaci lze poskytnout na výdaje:

Veřejná prostranství v obcích

Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje:

 1. vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce zejména úprava povrchů (včetně zatravnění), osvětlení, oplocení a venkovní mobiliář (lavičky, venkovní stoly, odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody, stojany na kola, zábradlí, úřední desky, informační panely, orientační mapy, plakátovací plochy, rozcestníky, pomníky),
 2. vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství – herní a vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla)
 3. doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, odstavné a manipulační plochy) – tvoří maximálně 30% projektu
 4. nákup nemovitosti

Mateřské a základní školy

Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení:

 1. rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy i jejího zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě mateřské školy,
 2. pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy či doprovodného stravovacího zařízení
 3. doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, oplocení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě základní školy) – tvoří maximálně 30% projektu,
 4. nákup nemovitosti

Vybrané kulturní památky

Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje:

 1. obnovení a zhodnocení kulturních objektů a prvků
 2. doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule) – tvoří maximálně 30% projektu
 3. nákup nemovitosti

Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje:

 1. rekonstrukce/obnova 88/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven
 2. pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven
 3. doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky) – tvoří maximálně 30% projektu
 4. nákup nemovitosti