MAS Radbuza > O nás > Ukončené projekty > Získávání dovedností sdružením MAS Radbuza

Získávání dovedností sdružením MAS Radbuza

V této výzvě se ucházelo o 100% dotaci 60 MAS, které byly v předchozím programovacím období nepodpořené nebo jsou MASkami novými, což je i náš případ.
Z 60 žádajících MAS bylo nakonec podpořeno 58, v pomyslném žebříčku se naše MAS umístila v pořadí na 8. místě se získanými 75 body ze 105 maximálně možných, což jednoznačně svědčí o tom, že jsme rozjeti tím správným směrem. Na podporu činností souvisejících s tvorbou strategie území, na mzdové prostředky, cestovné, propagační brožuru, realizaci tréninkové výzvy a další činnosti jsme tak získali 500 tisíc korun viz přiložená tabulka. Je ovšem nutné připomenou, že musíme i tuto dotaci předfinancovat (o jedno průběžné proplacení nákladů lze požádat na konci roku 2013). Projekt trvá do června 2014.

Výdaje projektu jsou následující:

strategie – externí poradenství
85.000,-
mzdy včetně odvodů
260.000,-
cestovné
20.000,-
kancelářské potřeby
7.200,-
grafika a tisk (propagační brožura)
63.000,-
internetové stránky (provoz)
4.800,-
tréninková výzva (GDP 2014)
50.000,-
poradenství partnerskou MAS
10.000,-
celkem
500.000 Kč