MAS Radbuza > O nás > Ukončené projekty > Otevíráme poklady venkova

Otevíráme poklady venkova

je projekt, který chce turistům, ale i místním obyvatelům „otevřít“ cestu k venkovským tradicím, řemeslům a významným lokálním osobnostem v podobě převážně nových stálých expozic. Projekt volně navazuje na projekt spolupráce Oživme společně pověsti z míst tajemných i kouzelných a na navazuje na iniciativu „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“ a rozvíjí její myšlenku v širším regionu Plzeňského kraje. Cílem projektu je představit kulturní potenciál venkovských oblastí Plzeňského kraje vznikem, obnovou nebo rozšířením stálých lokálních expozic a „miniexpozic“ a nabídnout tak mimo jiné alternativu pro turisty mířící do Evropského hlavního města kultury v roce 2015. Celkem vznikne osm nových expozic.
Cílem projektu je představit kulturní potenciál venkovských oblastí regionů zapojených MAS. A to jednak návštěvníkům regionu, se záměrem zvýšení atraktivnosti území pro cestovní ruch, tak obyvatelům regionu se záměrem posilování místní identity a vytváření „podhoubí“ pro rozvoj navazujících aktivit (setkávání tematicky zaměřených místních expertů, pořádání akcí, vzdělávací aktivity, nabídka doplňkových aktivit v oblasti cestovního a podobně).
V projektu vytvářené expozice představují další významný krok ve vytváření ucelené prezentace zajímavostí zapojených regionů. S tvorbou expozic souvisí další aktivity projektu, které vedou ke vzájemné spolupráci subjektů, jež v rámci regionu tuto nabídku poskytují, případně se zabývají jejich prezentací (např. informační centra).  Ať už se jedná o vzdělávací aktivity, u kterých je podstatná nejen možnost získat nové informace pro přípravu a provozování expozic, ale stejně tak důležitá je možnost setkání s kolegy s podobnými záměry z regionu. Za naprosto nezbytné např. považujeme spojení sil ke společné prezentaci a propagaci místních muzeí a expozic. Ve většině případů se jedná o expozice místního, či regionálního významu, až jejich společná prezentace z nich vytváří dostatečně atraktivní „lákadlo“ regionu. Společné působení je pak bezpochyby významně efektivnější, než individuální postupy jednotlivých partnerů, které i tak předpokládáme.
Projekt je dále doplňován aktivitami zaměřenými na místní obyvatele se záměrem posílení jejich identifikace s regionem, motivace a inspirace k navazujícím aktivitám. K tomu slouží nejen připravované workshopy, ale také setkání mladých historiků. Zapojení mládeže do realizace projektu považujeme za rozumnou „investici“  s ohledem na budoucnost regionu.
Celkové výdaje projektu jsou cca 4,78 milionu korun, výdaje, ze kterých je stanovena dotace cca 4,47 milionu korun a dotace samotná ve výši 90% je více než 4 miliony korun.
Výstupy projektu:
lokální stálé expozice (tematicky zaměřené)
3 705 619 Kč
společná propagační publikace expozic na území 3 MAS
150 000 Kč
přípravné workshopy
28 750 Kč
setkání mladých historiků
139 500 Kč
„Otevíráme poklady venkova“ – slavnostní otevření pro veřejnost
36 000 Kč