MAS Radbuza > Místní akční skupina > Orgány MAS

Orgány MAS

VÝKONNÁ RADA

Složení:

Předseda: obec Kvíčovice – Ing. Jan Bostl

místopředsedové: obec Kozolupy – Ing. Michaela Opltová, Dědictví předků – Jiří Valenčat

obec Chotěšov – Daniel Koláček

Pionýrská skupina Hradec – Danuše Heřmanová

David Toman

Ing. Andrea Kubernátová

Usnesení a zápisy z jednání

Termíny jednání VR v roce 2019: 10.1., 14.2., 14.3., 11.4., 9.5., 13.6., 11.7., 8.8., 12.9., 10.10., 14.11., 13.12. vždy od 12:30 hodin.

DOZORČÍ RADA

Složení:

Předseda: obec Neuměř – Antonín Kolář

město Dobřany – Mgr. Dagmar Terelmešová

MŠ Kvíčovice – Michaela Wildová

Usnesení a zápisy z jednání

 

VÝBĚROVÁ KOMISE

Složení:

Předseda: Ing. Jan Nevečeřal

Ing. Lenka Mičová

obec Tlučná – Mgr. Jan Opl

obec Úherce – Miloslav Matoušek

Český svaz ochránců památek o.s.- Miroslava Šusová

Usnesení a zápisy z jednání

 

VALNÁ HROMADA

Budulínek, z.s. (Adamcová Pavla, Bc.)
obec Kvíčovice (Bostl Jan, Ing.)
o.p.s. při společnosti Pegisan (Drhovský Karel, Ing.)
obec Přehýšov (Fialová Michaela)
obec Líně (Gotthart Michal, Bc.)
Pionýrská skupina Hradec (Heřmanová Danuše)
město Stod (Vlk Jiří, Bc.)
obec Chotěšov (Koláček Daniel)
obec Neuměř (Kolář Antonín)
Konvalinková Jaroslava, Ing.  (aktivní občan)
Korec Ivan  (aktivní občan)
Mgr. Eva Mašková – aktivní občan
Kubernátová Andrea, Ing.  (aktivní občan)
Dnešická zemědělská (Malá Vlasta)
SDH Štichov (Malý Václav)
obec Úherce (Matoušek Miloslav)
Mičová Lenka, Ing. (aktivní občan)
Nevečeřal Jan, Ing. (aktivní občan)
obec Tlučná (Opl Jan, Mgr.)
obec Kozolupy (Opltová Michaela, Ing.)
obec Vejprnice (Sihelská Věra, Ing.)
Zemědělská výroba Milknatur (Sikyta František, MVDr.)
Agro Energy CZ (Štefánek Václav)
Český svaz ochránců památek (Šusová Miroslava)
město Dobřany (Terelmešová Dagmar, Mgr.)
Toman David (FOP)
Dědictví předků (Valenčat Jiří)
Klášter Chotěšov (Vápeník Miroslav)
MŠ Kvíčovice (Wildová Michaela)

 

Usnesení a zápisy z jednání