MAS Radbuza > Místní akční skupina > Orgány MAS

Orgány MAS

VÝKONNÁ RADA

Složení:

Předseda: obec Kvíčovice – Ing. Jan Bostl

místopředsedové: Ing. Andrea Kubernátová, Dědictví předků – Jiří Valenčat

Budulínek, z.s. – Bc. Pavla Adamcová

Pionýrská skupina Hradec – Danuše Heřmanová

Obec Kozolupy – Ing. Michaela Opltová

Obec Neuměř – Antonín Kolář

Usnesení a zápisy z jednání

Termíny jednání VR v roce 2020: 9.1., 13.2., 12.3., 9.4., 14.5., 11.6., 9.7., 13.8., 10.9., 8.10., 12.11., 10.12. vždy od 12:30 hodin.

DOZORČÍ RADA

Složení:

Předseda: MŠ Kvíčovice – Michaela Beranová Wildová

Obec Líně – Bc. Michal Gotthart

Ing. Jaroslava Konvalinková

Usnesení a zápisy z jednání

 

VÝBĚROVÁ KOMISE

Složení:

Předseda: Ing. Jan Nevečeřal

Ing. Lenka Mičová

obec Tlučná – Mgr. Jan Opl

obec Úherce – Miloslav Matoušek

Český svaz ochránců památek o.s.- Miroslava Šusová

Usnesení a zápisy z jednání

 

VALNÁ HROMADA

Budulínek, z.s. (Adamcová Pavla, Bc.)
obec Kvíčovice (Bostl Jan, Ing.)
o.p.s. při společnosti Pegisan (Drhovský Karel, Ing.)
obec Líně (Gotthart Michal, Bc.)
Pionýrská skupina Hradec (Heřmanová Danuše)
město Stod (Vlk Jiří, Bc.)
obec Chotěšov (Koláček Daniel)
obec Neuměř (Kolář Antonín)
Konvalinková Jaroslava, Ing.  (aktivní občan)
Korec Ivan  (aktivní občan)
Mašková Eva, Mgr. – aktivní občan
Kubernátová Andrea, Ing.  (aktivní občan)
Dnešická zemědělská (Malá Vlasta)
SDH Štichov (Malý Václav)
obec Úherce (Matoušek Miloslav)
Mičová Lenka, Ing. (aktivní občan)
Nevečeřal Jan, Ing. (aktivní občan)
obec Tlučná (Opl Jan, Mgr.)
obec Kozolupy (Opltová Michaela, Ing.)
obec Vejprnice (Sihelská Věra, Ing.)
Zemědělská výroba Milknatur (Sikyta František, MVDr.)
Agro Energy CZ (Štefánek Václav)
Český svaz ochránců památek (Šusová Miroslava)
město Dobřany (Terelmešová Dagmar, Mgr.)
Toman David (FOP)
Dědictví předků (Valenčat Jiří)
Spolek Klášter Chotěšov (Vápeník Miroslav)
MŠ Kvíčovice (Beranová Wildová Michaela)
Foistův statek s.r.o. (Foist Jiří)

Usnesení a zápisy z jednání