MAS Radbuza > Místní akční skupina > Orgány MAS

Orgány MAS

VÝKONNÁ RADA

Složení:

NÁZEV ČLENA SEKTOR ZÁJMOVÁ SKUPINA
obec Kvíčovice – Ing. Jan Bostl (předseda) veřejný vzdělávání a sociální problematika
Ing. Andrea Kubernátová (místopředseda) soukromý životní prostředí a ochrana krajiny
„Dědictví předků, o.s.“ – Jiří Valenčat (místopředseda) soukromý kulturní dědictví a cestovní ruch
Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Hradec – Danuše Heřmanová soukromý spolková činnost
BUDULÍNEK, z. s. – Bc. Pavla Adamcová soukromý spolková činnost
obec Kozolupy – Ing. Michaela Opltová veřejný obnova a rozvoj obcí
obec Neuměř – Antonín Kolář veřejný obnova a rozvoj obcí

Usnesení a zápisy z jednání

Termíny jednání VR v roce 2020: 9.1., 13.2., 12.3., 9.4. (zrušeno), 14.5., 11.6., 9.7., 13.8., 10.9., 8.10., 12.11., 10.12. vždy od 12:30 hodin.

DOZORČÍ RADA

Složení:

NÁZEV ČLENA SEKTOR ZÁJMOVÁ SKUPINA
Mateřská škola Kvíčovice, okres Domažlice, příspěvková organizace – Michaela Beranová Wildová (předseda) veřejný vzdělávání a sociální problematika
obec Líně – Bc. Michal Gotthart veřejný obnova a rozvoj obcí
Ing. Jaroslava Konvalinková soukromý obnova a rozvoj obcí

Usnesení a zápisy z jednání

 

VÝBĚROVÁ KOMISE

Složení:

NÁZEV ČLENA SEKTOR ZÁJMOVÁ SKUPINA
Ing. Jan Nevečeřal (předseda) soukromý spolková činnost
Ing. Lenka Mičová soukromý životní prostředí a ochrana krajiny
obec Tlučná – Mgr. Jan Opl veřejný obnova a rozvoj obcí
obec Úherce – Miloslav Matoušek veřejný vzdělávání a sociální problematika
Český svaz ochránců památek z.s.- Miroslava Šusová soukromý kulturní dědictví a cestovní ruch

Usnesení a zápisy z jednání

 

VALNÁ HROMADA

NÁZEV ČLENA SEKTOR ZÁJMOVÁ SKUPINA
1. BUDULÍNEK, z. s. (Adamcová Pavla, Bc.) soukromý spolková činnost
2. obec Kvíčovice (Bostl Jan, Ing.) veřejný vzdělávání a sociální problematika
3. Obecně prospěšná společnost při společnosti PEGISAN (Drhovský Karel, Ing.) soukromý kulturní dědictví a cestovní ruch
4. obec Líně (Gotthart Michal, Bc.) veřejný obnova a rozvoj obcí
5. Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Hradec (Heřmanová Danuše) soukromý spolková činnost
6. město Stod (Vlk Jiří, Bc.) veřejný obnova a rozvoj obcí
7. obec Chotěšov (Koláček Daniel) veřejný spolková činnost
8. obec Neuměř (Kolář Antonín) veřejný obnova a rozvoj obcí
9. Konvalinková Jaroslava, Ing.  (aktivní občan) soukromý obnova a rozvoj obcí
10. Korec Ivan  (aktivní občan) soukromý kulturní dědictví a cestovní ruch
11. Mašková Eva, Mgr. – aktivní občan soukromý obnova a rozvoj obcí
12. Kubernátová Andrea, Ing.  (aktivní občan) soukromý životní prostředí a ochrana krajiny
13. Dnešická zemědělská a.s. (Malá Vlasta) soukromý zemědělství a podnikání
14. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Štichov (Malý Václav) soukromý spolková činnost
15. obec Úherce (Matoušek Miloslav) veřejný vzdělávání a sociální problematika
16. Mičová Lenka, Ing. (aktivní občan) soukromý životní prostředí a ochrana krajiny
17. Nevečeřal Jan, Ing. (aktivní občan) soukromý spolková činnost
18. obec Tlučná (Opl Jan, Mgr.) veřejný obnova a rozvoj obcí
19. obec Kozolupy (Opltová Michaela, Ing.) veřejný obnova a rozvoj obcí
20. obec Vejprnice (Sihelská Věra, Ing.) veřejný životní prostředí a ochrana krajiny
21. Zemědělská výroba Milknatur, a.s. (Sikyta František, MVDr.) soukromý zemědělství a podnikání
22. AGRO ENERGY CZ spol. s r.o. (Štefánek Václav) soukromý zemědělství a podnikání
23. Český svaz ochránců památek z.s. (Šusová Miroslava) soukromý kulturní dědictví a cestovní ruch
24. město Dobřany (Trdlička Michal) veřejný životní prostředí a ochrana krajiny
25. Toman David (FOP) soukromý zemědělství a podnikání
26. „Dědictví předků, o.s.“ (Valenčat Jiří) soukromý kulturní dědictví a cestovní ruch
27. Spolek Klášter Chotěšov (Vápeník Miroslav) soukromý kulturní dědictví a cestovní ruch
28. Mateřská škola Kvíčovice, okres Domažlice, příspěvková organizace (Beranová Wildová Michaela) veřejný vzdělávání a sociální problematika
29. Foistův statek s.r.o. (Foist Jiří) soukromý zemědělství a podnikání
30. Město Holýšov (Burianová Alena) veřejný obnova a rozvoj obcí
31. Vochomůrky, z.s. (Boubelová Lucie, Ing.) soukromý spolková činnost
32. obec Ledce (Mareš Jiří) veřejný kulturní dědictví a cestovní ruch
33. Kulturní spolek pro Chotíkov (Kodlová Mirka) soukromý spolková činnost
34. Tvrdá Alena, Mgr. (aktivní občan) soukromý vzdělávání a sociální problematika
35. obec Chotíkov (Hirschfeldová Eva, Ing.) veřejný kulturní dědictví a cestovní ruch
36. obec Trnová (Šumlovová Petra, Bc.) veřejný obnova a rozvoj obcí
37. obec Příšov (Šmídlová Olga) veřejný obnova a rozvoj obcí
38. Černík Roman, Mgr., MgA. (aktivní občan) soukromý kulturní dědictví a cestovní ruch

 

Usnesení a zápisy z jednání