MAS Radbuza > IROP 3 – Cestovní ruch

IROP 3 – Cestovní ruch

Vazba na výzvu řídícího orgánu IROP:

Výzva MAS Radbuza:

Podporované aktivity:

  • Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

Typy projektů:

Budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů);

Budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení;

Propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí;

Rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center;

Veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu;

Parkoviště u atraktivit cestovního ruchu.