MAS Radbuza > Dotace MAS

Dotace MAS

MAS Radbuza se v rámci svých činností snaží v maximální možné míře podporovat aktivity subjektů v zájmovém území. Pro programové období 2014 až 2020 (2023) je nosnou aktivitou realizace SCLLD a s tím související rozdělování finančních prostředků na projekty žadatelů z území. Od roku 2012 zároveň MAS Radbuza každoročně podporuje subjekty z území v rámci svého vlastního Grantového programu.