MAS Radbuza >

Název projektu: Příměstské tábory Mikroregionu Radbuza

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007479

Dotace: 1 015 448,25 Kč