MAS Radbuza >

Název projektu: VEJPRNICE, KŘIMICKÁ UL., CHODNÍK A PŘECHOD U UL. 1. MÁJE

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010666

Místo realizace: Vejprnice

Dotace: 1 059 653,56 Kč