MAS Radbuza >

Název projektu: Kvíčovice, chodník u silnice III/19347

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007630

Místo realizace: Kvíčovice

Dotace: 3 190 580,86 Kč