MAS Radbuza >

Název projektu: Podpora nezemědělského podnikání – Statek Kumberk

Registrační číslo: 20/005/19210/232/084/002285

Místo realizace: Čeminy

Dotace: 895 140 Kč