MAS Radbuza > Kulturní přehled > Koncert barokní hudby v kostele sv. Barbory
25/7 2020

Koncert barokní hudby v kostele sv. Barbory

Na koncertě vystoupí frekventanti mezinárodního letního Kurzu staré hudby a uvedou skladby unikátní sbírky barokních arií Estensische Musicalien, doplněné sborovými zpěvy a barokními tanci. Akce je podpořena z Grantového programu MAS Radbuza.