MAS Radbuza > 11. Výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy (III.)

11. Výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy (III.)

UZAVŘENÁ

11. Výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy (III.)

Text výzvy

Příloha č. 1 – Kritéria hodnocení projektů

Kontrolní list FN/P – 11. výzva (schválený ke dni 12.12.2019)

Kontrolní list k věcnému hodnocení – Cyklodoprava (schválený ke dni 12.12.2019)

Kontrolní list k věcnému hodnocení – Bezpečnost dopravy (schválený ke dni 12.12.2019)

Obecné dokumenty a informace k výzvám

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře

Seznam přijatých projektů do 11. výzvy

Projekty doporučené MAS k financování